Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Tin tức - Sự kiện

Áp dụng chính sách thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân tháo gỡ khó khăn của DN

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đề xuất áp dụng một số chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.
Áp dụng chính sách thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân tháo gỡ khó khăn của DN

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Cụ thể, về thuế thu nhập doanh nghiệp, theo dự thảo, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% tại điểm này là doanh thu của năm trước liền kề.

Doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Tiêu chí xác định doanh nghiệp khởi nghiệp được áp dụng thuế suất 17% quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo nêu rõ, thuế suất 17% theo quy định trên không áp dụng đối với các trường hợp sau:

1- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

2- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

3- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

4- Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Theo dự thảo, doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp) kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất thuế 10% kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế. Danh mục các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Về thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Các tin khác

Xem tiếp
nothing