Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Bài viết
Ai bảo vệ quyền tài sản của doanh nhân?

Ai bảo vệ quyền tài sản của doanh nhân?

21 Tháng Năm 2019

- Khi quyền tài sản không được bảo vệ; tài sản, tiền của làm ra dễ bị xâm hại, bị chiếm đoạt thì không ai nỗ lực làm giàu nữa.

Chi tiết

Thỏa thuận nhận tội - 'bùa hộ mệnh' để không phải hầu toà ở Mỹ

Thỏa thuận nhận tội - 'bùa hộ mệnh' để không phải hầu toà ở Mỹ

22 Tháng Năm 2018

Chế định thỏa thuận nhận tội là một đặc trưng trong luật tố tụng của Mỹ và khi đó không cần mở phiên toà mà vẫn có thể kết án.

Chi tiết

Bồi thẩm đoàn - 12 người có vai trò quan trọng tại phiên tòa ở Mỹ

Bồi thẩm đoàn - 12 người có vai trò quan trọng tại phiên tòa ở Mỹ

22 Tháng Năm 2018

12 người chỉ lắng nghe xét hỏi, tranh luận để quyết định bị cáo có tội hay không, trên cơ sở đó thẩm phán ra phán quyết.

Chi tiết

Công ty Hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo

Công ty Hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo

04 Tháng Năm 2016

Công ty Hợp danh Quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo (Tên viết tắt: PHUONG THAO PARTNERSHIPS), mã số Doanh nghiệp: 0107379454, đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 04 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp; được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động ngày…….tháng 5 năm 2016.

Chi tiết

Tài liệu Luật kinh tế Social Sciences

Tài liệu Luật kinh tế Social Sciences

03 Tháng Năm 2016

Chuyển sang nền kinh tế thị trường với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước đến nền kinh tế đã nâng cao vai trò của Luật kinh tế trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật kinh tế đã tạo một môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh đảm bảo sự trật tự và ổn định của nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy muốn kinh doanh trong nền kinh tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm rõ những quy định của pháp luật về kinh tế nói chung và luật kinh tế nói riêng. Với mục đích trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về luật kinh tế, trong chương này chúng tôi đã đưa ra khái niệm cơ bản, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế.

Chi tiết

Khái niệm, đặc điểm của Doanh nghiệp Tập thể (HTX)

Khái niệm, đặc điểm của Doanh nghiệp Tập thể (HTX)

03 Tháng Năm 2016

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo những qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Chi tiết

Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt nam

Những vấn đề lý luận cơ bản về luật kinh tế ở Việt nam

03 Tháng Năm 2016

Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước giao.

Chi tiết

Khái niệm và đặc điểm Doanh nghiệp Nhà nước

Khái niệm và đặc điểm Doanh nghiệp Nhà nước

03 Tháng Năm 2016

Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hay hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao. Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn do doanh nghiệp quản lý. Doanh nghiệp Nhà nước có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết

Khái niệm Tranh chấp trong kinh doanh

Khái niệm Tranh chấp trong kinh doanh

03 Tháng Năm 2016

Tranh chấp kinh tế là những bất đồng giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Nó là những tranh chấp nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Chi tiết

nothing