Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Nghề Quản Tài Viên
Thù lao quản tài viên quản lý tài sản

Thù lao quản tài viên quản lý tài sản

04 Tháng Chín 2016

Thù lao quản tài viên quản lý tài sản

Chi tiết

Vai trò của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Vai trò của quản tài viên trong vụ việc phá sản

04 Tháng Chín 2016

Vai trò của quản tài viên trong vụ việc phá sản

Chi tiết

Những điều cấm đối với công ty quản lý, thanh lý tài sản

Những điều cấm đối với công ty quản lý, thanh lý tài sản

04 Tháng Chín 2016

Những điều cấm đối với công ty quản lý, thanh lý tài sản

Chi tiết

Những người không được hành nghề Quản Tài Viên

Những người không được hành nghề Quản Tài Viên

04 Tháng Chín 2016

Những người không được hành nghề Quản Tà Viên

Chi tiết

Những người được hành nghề Quản Tài Viên

Những người được hành nghề Quản Tài Viên

04 Tháng Chín 2016

Những người hành nghề Quản tài viên là những người

Chi tiết

Quản tài viên là ai

Quản tài viên là ai

29 Tháng Tư 2016

(Quản tài viên)-Theo Luật phá sản năm 2014 thì Quản tài viên được quy định như sau:

Chi tiết

Quản tài viên làm công việc gì

Quản tài viên làm công việc gì

29 Tháng Tư 2016

(Quản tài viên)-Quản tài viên thực hiện các công việc sau:

Chi tiết

Quản tài viên cần am hiểu kiến thức quản trị kinh doanh

Quản tài viên cần am hiểu kiến thức quản trị kinh doanh

29 Tháng Tư 2016

Một trong những nội dung quan trọng của Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) đang được Tòa án nhân dân tối cao (TAND TC) xây dựng là việc đổi chế định tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp (DN), hợp tác xã(HTX) khi lâm vào tình trạng phá sản thành chế định quản tài viên.

Chi tiết

Nghề Quản tài viên- cơ hội mới dành cho luật sư và kiểm toán

Nghề Quản tài viên- cơ hội mới dành cho luật sư và kiểm toán

29 Tháng Tư 2016

(AGO) - Quản tài viên (QTV) là một chức danh hoàn toàn mới xuất hiện lần đầu tiên trong Luật Phá sản năm 2014. Đây là một trong hai chủ thể được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản bên cạnh doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; có thể hành nghề độc lập với tư cách cá nhân hoặc hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thông qua việc thành lập doanh nghiệp hoặc làm việc theo hợp đồng.

Chi tiết

nothing