Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Định giá tài sản

THƯ MỜI THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo căn cứ vào quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ - TBPS ngày 3/8/2017 của Tòa án nhân dân Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà nội và Quyết định thi hành án số 78 ngày 20/10/2017 của Chi cục thi hành án Dân sự Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đối với Công ty cổ phần Thái Thịnh nay kính mời các đơn vị tham gia thẩm định giá khối tài sản của Công ty CP.Thái Thịnh.
THƯ MỜI THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
THƯ MỜI THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
 
 
 
Thực hiện Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ - TBPS ngày 3/8/2017 của Tòa án nhân dân Huyện Thạch Thất Thành phố Hà nội và Quyết định thi hành án số 78 ngày 20/10/2017 của Chi cục thi hành án Dân sự  Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đối với Công ty cổ phần Thái Thịnh, địa chỉ: Thôn Hòa Lạc Xã Bình Yên Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.
 
Tài sản thanh lý gồm: 42 tài sản (Có danh mục tài sản trong Quyết định thi hành án đính kèm).
 
Căn cứ Luật phá sản, Luật thi hành án Dân sự và Luật đấu giá, qua thư mời này Công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Phương Thảo kính mời các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện gửi hồ sơ pháp nhân và tài liệu thể hiện đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm định giá đến Công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản Phương Thảo, địa chỉ tại: số 21, ngõ 47, Phố Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. ĐT: 02437647101, DĐ: 0902161961 để được lựa chọn chỉ định thẩm định giá số tài sản nêu trên phục vụ bán đấu giá tài sản.
Hạn cuối nộp hồ sơ trước ngày 01/11/2017.
 
Trân trọng kính mời.
                                                                             
                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017
                                                                                                                                                         Giám đốc Công ty
                                                                                                                                                                 (Đã ký)
 
                                                                                                                                                          Trần Mạnh Xuyền
nothing