Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Định giá tài sản

THƯ MỜI Đăng ký tham gia định giá Tài sản

THƯ MỜI Đăng ký tham gia định giá Tài sản
Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Chi  cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất có Quyết định số 78/QĐ-CCTHADS về việc Quyết định thi hành án chủ động và Công văn số 59/CV-CCTHADS đề nghị Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Phương Thảo thanh lý và bán đấu giá 42 tài sản của Công ty Cổ phần Thái Thịnh đã thống kê kèm theo quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS.
Để xác định giá khởi điểm của 42 tài sản trên làm cơ sở cho đấu giá tài sản trong tháng 08/2019 Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Phương Thảo thông báo mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá tài sản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia định giá.
* Thời gian đăng ký từ 16/07/2019 đến 20/07/2019.
* Địa điểm nộp  hồ sơ đăng ký: Văn phòng Công ty Phương Thảo, số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội.
Trân trọng thông báo.

Công ty hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Phương Thảo
Giám Đốc

Trần Mạnh Xuyền

Bảng Thống kê Tài sản thanh lý, bán đấu giá
(Kèm theo quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS)
 
Số TT Tên Tài sản Đặc điểm Địa điểm có tài sản
01 Quyền sử dụng đất thuê (trả tiền một lần) Diện tích 8.923 m2, thời hạn sử dụng đến hết ngày 16/10/2031. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T02334/QSDĐ cấp ngày 06/11/2002. Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà nội
02 Biệt thự 101 - 103 Chuối Xanh Diện tích 118 m2  
03 Biệt thự 105 - 107 Đu Đủ Diện tích 118 m2  
04 Biệt thự 109 - 111 Đào Tiên Diện tích 118 m2  
05 Biệt thự 113 - 115 Khế Chua Diện tích 166 m2  
06 Biệt thự 117 - 119 Hương Bưởi Diện tích 118 m2  
07 Biệt thự 133 -135 Hương Lan Diện  tích 125 m2  
08 Biệt thự 137 - 139 Suối Tiên Diện tích 125 m2  
09 Biệt thự 121 - 123 Hương Chanh Diện tích 125 m2  
10 Biệt thự 125 - 127 Mít Mật Diện tích 166  m2  
11 Biệt thự 130 - 132 Thiên Điểu Diện tích 118 m2  
12 Biệt thự 129 - 131 Chuối Xanh Diện tích 166 m2  
13 Biệt thự 134 - 136 Hương Cau Diện tích 166 m2  
14 Biệt thự 126 - 128 Khế Ngọt Diện tích 166 m2  
15 Biệt thự 122 - 124Lộc Vừng Diện tích 166 m2  
16 Biệt thự 118 - 120 Mộc Lan Diện tích 166 m2  
17 Biệt thự 114 - 116 Cúc Vàng Diện tích 166 m2  
18 Biệt thự 110 - 112 Hoa Hồng Diện tích 166 m2  
19 Biệt thự 106 -108 Thiên Tuế Diện tích 166 m2  
20 Biệt thự 102 - 104 Ngọc Lan Diện tích 166 m2  
21 Biệt thự Cọ vàng Diện tích 405 m2  
22 Nhà cải tạo Diện tích 832 m2  
23 Nhà Hội thảo Diện tích 506 m2  
24 Nhà Bar tròn Diện tích 249 m2  
25 Nhà ăn 2 tầng Diện tích 1152 m2  
26 Nhà dịch vụ Diện tích 3755 m2  
27 Nhà Karaoke Diện tích 255 m2  
28 Nhà giặt là Diện tích 821 m2  
29 Nhà Reception Diện tích 612 m2  
30 Bể bơi 1 Diện tích 270 m2  
31 Bể bơi 2 Diện tích 509 m2  
32 Bể bơi 3 Diện tích 735 m2  
33 Bể sục 1 Diện tích 50 m2  
34 Bể sục 2 Diện tích 38 m2  
35 Bể sục 3 Diện tích 40 m2  
36 Bể sục 4 Diện tích 50 m2  
37 Bể sục 5 Diện tích 85 m2  
38 Bể sục 6 Diện tích 49 m2  
39 Bể sục 7 Diện tích 28 m2  
40 Bể sục 8 Diện tích 15 m2  
41 Giá trị đầu tư hạ tầng Diện tích 27.047 m2  
42 Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM654868 diện tích 15.782 m2 (do UBND tỉnh Hà Tây - nay là Thành phố Hà nội cấp ngày 11/07/2008 và tài sản trên đất) Đang thế chấp cho Agribank - Chi nhánh Hồng Hà theo hợp đồng thế chấp số 007509/2010, quyển số 06 TP/CC-SCC/HĐTC ngày 09/02/2010. Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà nội.
Toàn bộ Tài sản theo số thứ tự từ 01 đến 41đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh sở giao dịch.
nothing