Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Định giá tài sản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
Số: 37/2020/TB-QTV.PT
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ Luật Phá sản 2014;
- Căn cứ Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về hướng dẫn thi hành Luật Phá sản;
- Căn cứ Thông báo số 35/2020/TB-QTV.PT ngày 09/12/2020 của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo về việc Thông báo mời đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản;
- Căn cứ Công văn phúc đáp số 176/2020/CV-CCTHADS ngày 22/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về việc chấp nhận chọn Đơn vị thẩm định giá tài sản.
Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo trân trọng thông báo Kết quả lựa chọn Đơn vị tham gia thẩm định giá đối với tài sản còn lại của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo phải thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản 06/2020/QĐ-TBPS ngày 16/9/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội và Quyết định Thi hành án chủ động số 210/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DVT VIỆT NAM
Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 3 số 162 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;
Mã số thuế: 0108239869;
Người đại diện pháp luật: Ông Hà Đông - Chức vụ: Tổng Giám đốc.
Trân trọng!
Nơi nhận:;
- Website Công ty;
- Lưu hồ sơ Công ty.
nothing