Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Định giá tài sản

THÔNG BÁO MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Số: 35/2020/TB-QTV.PT
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020
Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải có Quyết định thi hành án chủ động số 201/QĐ-CCTHADS và Công văn số 150/2020/CV-CCTHADS ngày 04 tháng 12 năm 2020 đề nghị Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo thanh lý và bán đấu giá tài sản còn lại của Công ty TNHH May mặc VINA KANGAROO tại Chi nhánh của Công ty (Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Tây Sơn - nay là thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã thống kê kèm theo Quyết định tuyên bố phá sản số 06/2020/QĐ-TBPS của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Để xác định giá khởi điểm các tài sản còn lại trên làm cơ sở cho việc đấu giá tài sản trong Quý 1 năm 2021 (Danh sách tài sản cụ thể đề nghị các Đơn vị liên hệ trực tiếp với Quản tài viên để được cung cấp).
Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo thông báo mời các đơn vị có chức năng thẩm định giá tài sản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia thẩm định giá tài sản theo Quyết định thi hành án.
  • Thời gian đăng ký từ 10/12/2020 đến 20/12/2020.
  • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Trụ sở Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo, số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0913291060/0902161961.
Nội dung hồ sơ nộp:
  • Tài liệu chứng minh năng lực và đủ điều kiện thẩm định giá tài sản theo quy định của pháp luật;
  • Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp thẩm định giá và căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân) của người nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá.
Trân trọng thông báo./.
nothing