Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Đấu giá tài sản

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp)
THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 20/2020/TM-QTV.PT                                                                              Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020
 
THƯ MỜI
CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp)
---------------------------------------------
 
 
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Chi  cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, Hà Nội có Quyết định thi hành án chủ động số: 206/QĐ-CCTHADS về việc Quyết định thi hành án chủ động và Công văn số: 148A/CV-CCTHADS đề nghị Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Phương Thảo (Gọi tắt là Công ty Phương Thảo) thanh lý và bán đấu giá 42 tài sản về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ tại khu Asean Resort &Spa thuộc xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Thái Thịnh kèm theo Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất     (có danh sách tài sản đính kèm dưới đây).
Công ty Phương Thảo đã hoàn tất thủ tục thẩm định giá trị 42 tài sản phải thanh lý của Công ty Cổ phần Thái Thịnh bằng chứng thư thẩm định giá số 599/CT-DCSC và Chứng thư thẩm định giá số: H.545/19/SaigonPA/HS.
Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Công ty Phương Thảo đã ký Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Bắc để tổ chức bán đấu giá lần 1 đối với 42 tài sản nêu trên từ ngày 05/3/2020 đến 30/3/2020 nhưng không thành.
Nay, Công ty Phương Thảo thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tiếp tục bán đấu giá 42 tài sản theo Quyết định thi hành án nêu trên. Tiêu chí lựa chọn như sau:
1. Đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Công ty Hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo
- Địa chỉ: Số 21 ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2. Thông tin tài sản đấu giá:
- Tài sản đấu giá là: 42 tài sản (Có danh sách kèm theo) là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ tại khu Asean Resort &Spa thuộc xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Thái Thịnh kèm theo Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS đối với Công ty Cổ phần Thái Thịnh của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất. Tài sản đã được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Agribank.
- Đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến tài sản đấu giá (Đơn vị nhận thế chấp 42 tài sản phải thi hành án): Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank
3. Đơn vị giám sát thực hiện thanh lý tài sản: Chi cục Thi hành án thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
4. Giá khởi điểm: 99.302.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, ba trăm linh hai triệu đồng chẵn)
5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức đăng ký đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Phá sản 2016, cụ thể như sau:
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo việc đấu giá 42 tài sản đã thống kê;
 •  Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Phù hợp yêu cầu của Công ty Phương Thảo;
 • Có năng lực, kinh nghiệm: Uy tín về đấu giá tài sản (Có hồ sơ năng lực chứng minh);
 • Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài Chính;
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đang công bố;
 • Các tiêu chí khác: Có quy chế đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá là tài sản bảo đảm của Công ty CP Thái Thịnh (đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất) đã thế chấp cho Ngân hàng Agribank.
6.  Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
 • Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020 - Công ty Phương Thảo thông báo trên trang website của Công ty Phương Thảo (Website: http://phuongthaopartnerships.com) và đăng tải trên trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản (Bộ tư pháp) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
 • Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá: 01 bộ;
 • Người đến nộp hồ sơ phải mang Giấy giới thiệu của tổ chức đấu giá, Chứng minh nhân dân (Có bản chính đối chiếu);
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Số 21 ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;
 • Điện thoại: 0913.291.060/ 0902161961;                         
Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với hồ sơ không được Công ty Phương Thảo lựa chọn.
Công ty Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.
Trân trọng!

CÔNG TY HỢP DANH QLTLTS PHƯƠNG THẢO
Nơi nhận:
- Chi cục THADS thị xã Sơn Tây để b/c;
- Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản (Bộ tư pháp);
- AMC AGRIBANK LTD;
- Website:http://phuongthaopartnerships.com;
- Lưu VP Công ty;
 
Danh mục tài sản thanh lý, bán đấu giá
theo Quyết định Tuyên bố Phá sản số 01/QĐ-TBPS của TAND huyện Thạch Thất
 
STT Tên tài sản Đặc điểm Địa điểm có tài sản
1 Quyền sử dụng đất thuê
(trả tiền 01 lần)
Diện tích 8.923m2, thời hạn sử dụng đến hết ngày 16/10/2031. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số T02334/QSDĐ cấp ngày 06/11/2002. Xã Cổ Đông,
thị xã Sơn Tây,
Hà Nội
2 BT 101-103 Chuối xanh Diện tích 118,09 m2 Khu nghỉ dưỡng Asean Resort&Spa
tại xã Cổ Đông,
thị xã Sơn Tây,
Hà Nội
3 BT 105-107 Đu đủ Diện tích 118,09 m2
4 BT 109-111 Đào Tiên Diện tích 118,09 m2
5 BT 113-115 Khế Chua Diện tích 165,55 m2
6 BT 117-119 Hương Bưởi Diện tích 118,09 m2
7 BT 133-135 Hương lan Diện tích 125,40 m2
8 BT 137-139 Suối Tiên Diện tích 125,40 m2
9 BT 121-123 Hương Chanh Diện tích 125,40 m2
10 BT 125-127 Mít mật Diện tích 165,55 m2
11 BT 130-132 Thiên Điễu Diện tích 118,09 m2
12 BT 129-131 Chuối xanh Diện tích 165,55 m2
13 BT 134-136 Hương Cau Diện tích 165,55 m2
14 BT 126-128 Khế Ngọt Diện tích 165,55 m2
15 BT 122-124 Lộc Vừng Diện tích 165,55 m2
16 BT 118-120 Mộc Lan Diện tích 165,55 m2
17 BT 114-116 Cúc Vàng Diện tích 165,55 m2
18 BT 110-112 Hoa Hồng Diện tích 165,55 m2
19 BT 106-108 Thiên tuế Diện tích 165,55 m2
20 BT 102-104 Ngọc Lan Diện tích 165,55 m2
21 Biệt thự 2 tầng (Cọ Vàng) Diện tích 405,06 m2
22 Nhà cải tạo Diện tích 831,84 m2
23 Nhà hội thảo Diện tích 506,30 m2
24 Nhà Bar tròn Diện tích 248,80 m2
25 Nhà ăn 2 tầng Diện tích 1151,78 m2
26 Nhà Dịch vụ Diện tích 3754,98 m2
27 Nhà Karaoke Diện tích 254,95 m2
28 Nhà Giặt là Diện tích 820,64 m2
29 Nhà Reception Diện tích 611,52 m2
30 Bể bơi 1 Diện tích 270,00 m2
31 Bể bơi 2 Diện tích 509,00 m2
32 Bể bơi 3 Diện tích 735,00 m2
33 Bể sục 1 Diện tích 50,26 m2
34 Bể sục 2 Diện tích 37,69 m2
35 Bể sục 3 Diện tích 39,58 m2
36 Bể sục 4 Diện tích 50,26 m2
37 Bể sục 5 Diện tích 84,81 m2
38 Bể sục 6 Diện tích 48,51 m2
39 Bể sục 7 Diện tích 28,27 m2
40 Bể sục 8 Diện tích 15,38 m2
41 Giá trị đầu tư hạ tầng Diện tích 27.047 m2
Toàn bộ tài sản theo STT từ 1-41 đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Sở Giao Dịch
42 Quyền sử dụng đất theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 654868 do UBND tỉnh Hà Tây (nay là Thành phố Hà Nội) cấp ngày 11/07/2008 và tài sản trên đất đang thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.
Diện tích: 15.782m2
Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
   
nothing