Đánh giá

Trần Mạnh Xuyền

Giám Đốc
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Đánh giá

Phùng Thị Lan Phương

Chủ tịch Hội đồng Thành viên
Quản tài viên
Luật sư - Thạc sĩ

Video clips
Liên kết website
Dự báo thời tiết
Thống kê
 
Đấu giá tài sản

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Bán đấu giá tài sản còn lại phải thi hành án của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 
Số: 10/2021/TB-QTV.PT
 
Hà Nội, ngày 20  tháng 02 năm 2021
THÔNG BÁO
Kết quả lựa chọn Đơn vị đấu giá tài sản
 • Căn cứ Luật Phá sản 2014;
 • Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016;
 • Căn cứ Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản số 06/2020/QĐ-TBPS ngày 16/9/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đối với Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo;
 • Căn cứ Quyết định chỉ định Quản tài viên số 502/TA-TKT ngày 31/12/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Quyết định Thi hành án chủ động số 210/QĐ-CCTHADS ngày 01/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình;
 • Căn cứ Công văn số 150/2020/CV-CCTHADS ngày 04/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đề nghị thanh lý tài sản còn lại trong vụ việc phá sản của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo;
 • Căn cứ Chứng thư thẩm định giá tài sản số 06/CTDVT-2021 ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá DVT Việt Nam;
 • Căn cứ Thư mời các tổ chức đấu giá đăng ký tham gia đấu giá tài sản số 08/2021/TM-QTV.PT ngày 03/02/2021 của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo đã niêm yết tại Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản (Bộ Tư pháp) và tại Website của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo từ ngày 03 tháng 02 năm 2021;
 • Căn cứ Báo cáo số 09/2021/BC-QTV.PT ngày 17/02/2021 của Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo;
 • Căn cứ Công văn Phúc đáp số: 251/2021/CCTHADS  ngày 19/02/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiền Hải về việc chấp nhận chọn Đơn vị đấu giá tài sản;
Công ty Hợp danh Quản lý Thanh lý tài sản Phương Thảo trân trọng thông báo kết quả lựa chọn Đơn vị tham gia đấu giá tài sản còn lại phải thanh lý của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo theo Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản số 06/2020/QĐ-TBPS ngày 16/9/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội là:
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LẠC VIỆT
 • Giấy Đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp Đấu giá tài sản số: 01/TP-ĐKHĐ (thay đổi lần thứ 03), do Sở Tu pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 31 tháng 7 năm 2019;
 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 6 tòa nhà 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội;
 • Mã số thuế: 0108055420;
 • Người đại diện pháp luật: Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh - Chức vụ: Tổng Giám đốc;
 • Giấy Đăng ký hoạt động của của Chi nhánh Doanh nghiệp Đấu giá tài sản số: 07/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 18/6/2019 - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt tại tỉnh Thái Bình;
 • Địa chỉ trụ sở của Chi nhánh: Lô văn phòng 2, Khu đô thị 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
 • Trưởng Chi nhánh: Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh  - Sinh 28/11/1976.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Cổng TTĐTQG về ĐGTS;
- Website Công ty Phương Thảo;
- Chi cục THADS Tiền Hải (để B/c);
- Công ty Đấu giá HD Lạc Việt (để th/h);
- Lưu VP Công ty
, HSTHAPS;
 
 
nothing