Tư vấn pháp lý
Dịch vụ quản lý, thanh lý Tài sản phá sản

Dịch vụ quản lý, thanh lý Tài sản phá sản

05 Tháng Mười Một 2017

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chi tiết

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

09 Tháng Năm 2016

Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo sẽ tư vấn giúp khách hàng những vấn đề cơ bản khi thành lập doanh nghiệp bao gồm:

Chi tiết

Dịch vụ Quản tài viên

Dịch vụ Quản tài viên

08 Tháng Năm 2016

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chi tiết

Tư vấn giám sát phân chia thanh lý tài sản

Tư vấn giám sát phân chia thanh lý tài sản

08 Tháng Năm 2016

Thanh lý tài sản; tài sản của doanh nghiệp dùng để phân chia; thứ tự phân chia tài sản; đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Chi tiết

Thẩm định giá Doanh nghiệp

Thẩm định giá Doanh nghiệp

28 Tháng Tư 2016

"Thẩm định giá Doanh nghiệp" được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ, đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty, xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

Chi tiết

nothing Read more: http://thuyk.com/article/tich-hop-thong-tin-thoi-tiet-vao-website-p1-174#ixzz48E59Lx6K