Thanh lý tài sản
Thông báo kết quả chon đơn vị đấu giá tài sản

Thông báo kết quả chon đơn vị đấu giá tài sản

20 Tháng Hai 2021

Bán đấu giá tài sản còn lại phải thi hành án của Công ty TNHH May mặc Vina-Kangaroo

Chi tiết

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

03 Tháng Hai 2021

Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp

Chi tiết

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp)

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp)

12 Tháng Sáu 2020

Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sơn Tây, Hà Nội có Quyết định thi hành án chủ động số: 206/QĐ-CCTHADS về việc Quyết định thi hành án chủ động và Công văn số: 148A/CV-CCTHADS đề nghị Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Phương Thảo (Gọi tắt là Công ty Phương Thảo) thanh lý và bán đấu giá 42 tài sản về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có địa chỉ tại khu Asean Resort &Spa thuộc xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội của Công ty Cổ phần Thái Thịnh kèm theo Quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ-TBPS của Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thất

Chi tiết

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THƯ MỜI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

10 Tháng Mười 2019

(Để đấu giá tài sản thi hành án theo Quyết định Tuyên bố phá sản doanh nghiệp)

Chi tiết

THƯ MỜI THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

THƯ MỜI THAM GIA THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

31 Tháng Mười 2017

Công ty hợp danh quản lý thanh lý tài sản Phương Thảo căn cứ vào quyết định tuyên bố phá sản số 01/2017/QĐ - TBPS ngày 3/8/2017 của Tòa án nhân dân Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà nội và Quyết định thi hành án số 78 ngày 20/10/2017 của Chi cục thi hành án Dân sự Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội đối với Công ty cổ phần Thái Thịnh nay kính mời các đơn vị tham gia thẩm định giá khối tài sản của Công ty CP.Thái Thịnh.

Chi tiết

nothing Read more: http://thuyk.com/article/tich-hop-thong-tin-thoi-tiet-vao-website-p1-174#ixzz48E59Lx6K